Cadrul legal care reglementeaza infiintarea si autorizarea Persoanei Fizice Autorizate (PFA) este OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate care a inlocuit incepand cu 25 martie 2008 Legea 300/2004 privind autorizarea PFA si AF.
In temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.

Persoanele au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate.

PFA nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata si nici nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva. Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata.

Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA:

 

Carte de identitate sau pasaport - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul

 

Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat (le redacteaza societatea noastra), certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata
Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii
Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale
Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul. Documente care atesta pregatirea sau experienta profesionala. Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii, in vigoare la data eliberarii acestuia, certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale, atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate, atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.Timp de realizare
: 3 zile din momentul in care ne puneti la dispozitie intreaga documentatie


Costuri:

  • Rezervare denumire: 16 Ron
  • Procura notariala si specimen de semnatura: 150 Ron;
  • Taxe inmatriculare si autorizare percepute de Registrul Comertului: 250 Ron;
  • Onorariul societatii noastre perceput in momentul predarii actelor catre client: 500 Ron (exclusiv TVA)


Costurile totale cuprinzand toate taxele si onorariul societatii noastre: 1036 Ron

 

 

Formalitati Registrul Comertului/ Inmatriculare PFA


Pe baza tuturor documentelor necesare, consultantul societatii noastre va intocmi dosarul si va solicita Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritorial isi are sediul PFA inregistrarea, inmatricularea si autorizarea persoanei fizice autorizate. La Registrul Comertului vor avea loc urmatoarele formalitati:
• verificarea dosarului de infiintare in sensul depunerii tuturor documentelor necesare;
• inmatricularea;
• obtinerea codului unic de inregistrare;
• obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare;
• eliberarea certificatului de inmatriculare, a hotararii judecatoresti de infiintare si a certificatului constatator care atesta indeplinirea conditiilor de functionare.

ATENTIE!

Declaratia de inregistrare fiscala trebuie depusa la Administatia Financiara a Sectorului in a carui

raza teritoriala isi are sediul PFA.