I. Alegerea , verificarea si rezervarea denumirii si emblemei societatii

II. Stabilirea sediului societatii

III. Alegerea formei juridice si a formei de impozitare

IV. Stabilirea obiectului de activitate

V. Intocmirea actelor societatii

VI. Capitalul social si taxele de inmatriculare

VII. Formalitati Registrul Comertului/ Inmatricularea societate

 

 

 

I. Alegerea , verificarea si rezervarea denumirii si emblemei societatii:


• denumirea si emblema noii societatii se stabilesc de catre asociati si trebuie sa se deosebeasca de denumirile si emblemele altor societati, deja existente;
• denumirea unei societati trebuie sa cuprinda cel putin un cuvant in limba romana;
• denumirea si emblema se verifica si se rezerva la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi va avea sediul noua societate.

 

II. Stabilirea sediului societatii:


• sediul social al unei societatii poate fi stabilit intr-un imobil proprietatea unuia sau mai multor asociati, ori proprietatea unor alte persoane fizice si/sau juridice si care nu au nici o calitate in noua societate, insa numai cu acordul scris al acestora, sub forma unui contract de inchiriere sau de comodat;
• pentru ca societatea sa poata functiona la sediul respectiv vom avea nevoie de acordul asociatiei de proprietari/locatari si acordul vecinilor in acest sens.

ATENTIE!

La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati daca imobilul, prin structura lui, permite functionarea acestora in incaperi diferite sau daca sunt indeplinite una din urmatoarele conditii:

- cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre aceste societatii;

- daca cel putin unul dintre asociati este proprietarul imobilului unde va figura sediul societatii.


III. Alegerea formei juridice si a formei de impozitare


Asociatii noii societati sunt cei care stabilesc forma juridica si forma de impozitare a viitoarei societati. Consultantii societatii noastre va pot sfatui in ceea ce priveste stabilirea formei juridice a noii societati: societate cu raspundere limitata, societate pe actiuni, societate in comandita simpla, societate in comandita pe actiuni, societate in nume colectiv. De asemenea, va putem sfatui in ceea ce priveste alegerea formei de impozitare: microintreprindere sau macrointreprindere, platitoare sau neplatitoare de TVA.

 

IV. Stabilirea obiectului de activitate


Cu ajutorul societatii noastre, viitorii asociati vor stabili obiectul de activitate principal si obiectele de activitate secundare ale viitoarei societati, in functie de activitatile pe care le va desfasura noua societate si pe baza clasificarii din CODUL CAEN.

 

V. Intocmirea actelor societatii


Actul constitutiv al noii societati se intocmeste de catre consultantii societatii noastre pe baza formei juridice si a obiectului de activitate stabilite de viitorii asociati.
Pe langa actul constitutiv mai sunt necesare urmatoarele:
In cazul persoanelor straine, cazierul fiscal este inlocuit de o declaratie notariala in acest sens.
Declaratii pe propria raspundere pentru viitorii asociati si administratori ai societatii in sensul indeplinirii conditiilor prevazute de legislatia romana in vigoare pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat si/sau administrator.
Specimenul de semnatura in cazul administratorilor viitoarei societati, care se da in forma autentica in fata unui Notar Public.
Atat actul constitutiv, cat si declaratiile pe propria raspundere vor fi autentificate de catre consultantii societatii noastre.

 

VI. Capitalul social si taxele de inmatriculare


Capitalul social sub forma aportului in numerar va fi consemnat la orice banca sau CEC.
La societatile pe actiuni, acesta nu poate fi mai mic de 25.000 Euro, in echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb, comunicat de BNR la data subscrierii.
La societatiile cu raspundere limitata (SRL), capitalul social minim este in cuantum de 200 lei.
Ulterior inmatricularii noii societati comerciale, contul de capital social trebuie deschis sub forma de cont curent, in termen de 10-15 zile , in caz contrar, banca/CEC isi rezerva dreptul de a va solicita un nou certificat constatator.
Cu ocazia depunerii dosarului la Regsitrul Comertului se vor achita taxele aferente inmatricularii societatii.


VII. Formalitati Registrul Comertului/ Inmatricularea societate


Pe baza tuturor documentelor necesare, consultantul societatii noastre va intocmi dosarul si va solicita Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritorial isi are sediul noua societate inregistrarea, inmatricularea si autorizarea noii societati.

La Registrul Comertului vor avea loc urmatoarele formalitati:

- verificarea dosarului de infiintare in sensul depunerii tuturor documentelor necesare;

- termenul de judecata unde consultantul nostru va sustine in fata Judecatorului Delegat legalitatea actelor depuse si va solicita dispunerea autorizarii inmatricularii societatii;

- inmatricularea societatii;

- obtinerea codului unic de inregistrare;

- obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare;

- eliberarea certificatului de inmatriculare, a hotararii judecatoresti de infiintare si a certificatului constatator care atesta indeplinirea conditiilor de functionare.

 

ATENTIE!

Declaratia de inregistrare fiscala trebuie depusa la Administatia Financiara

a Sectorului in a carui raza teritoriala isi are sediul social noua societate, in maxim 2 luni de la infiintarea acesteia.